Ứng dụng giải pháp mềm bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL (5/2014)

  Người đăng bài viết: Viện Đổi Mới Công Nghệ Thủy Lợi MeKong
  Ứng dụng giải pháp mềm bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL (5/2014)

  Ứng dụng giải pháp mềm bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL (5/2014)

  Trong khuôn khổ của đề tài khoa học cấp tỉnh Tiền giang, mô hình kết hợp Thảm cát và Bao cát sinh thái đã được nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm tại đoạn bờ sạt lở nghiêm trọng của kênh Nguyễn Văn Tiếp B, thuộc địa phận xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hoàn thành vào tháng 4 năm 2014.

  Mô hình được thiết kế bởi Viện đổi mới công nghệ thủy lợi Mekong là sự kết hợp giữa giải pháp thảm cát (Trịnh Công Vấn, 2002) bảo vệ lòng sông và Bao cát sinh thái gia cố mái bờ đê.

  Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ tính khả thi của giải pháp: chi phí thấp, thi công đơn giản, kết cấu bền vững và thân thiện với môi trường. Giải pháp này có thể áp dụng rộng rãi trong địa bàn tỉnh Tiền giang và các địa phương trong khu vực ĐBSCL với các điều kiện tương tư.
   

   

  Hình 1 - Mô hình bảo vệ bờ

   

   

  Hình 2 - Xói lở do tác động của tàu thuyền

   

   

  Hình 3 - Thi công công trình thảm cát và bao cát bảo vệ bờ

   

   

  Hình 4 - Công trình thi công sau một tháng

   

  Giới thiệu

  Nhiệm vụ chính Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác...