Nhiệm vụ chính
  Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác tại Việt nam. Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong cũng sẽ hợp tác với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân làm công tác nghiên cứu phát triển KHCN, đào tạo và các doanh nghiệp ở Việt nam cũng như nước ngoài.
  Những lĩnh vực hoạt động
  • Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường.
  • Các dịch vụ tư vấn Khảo sát, Chuẫn bị dự án, Thiết kế công trình, Thẩm tra hồ sơ kỹ thuật, Chuyển giao công nghệ… trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường.
  • Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển và ứng dụng các đổi mới KHCN phục vụ cho phát triển thủy lợi bền vững tại Việt nam.

  Các thành viên chính của Viện

   
  GS.TS. Trương Đình Dụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý
  GS. TS. Trương Đình Dụ từng là Phó Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi Việt nam. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Công trình thủy lợi. Ông chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công trình thủy lợi và cửa van các công trình kiểm soát nước ở Việt nam.
  GS. TS. Trương Đình Dụ đã được nhận nhiều giải thưởng khoa học, đặc biệt là giải thưởng Hồ Chí Minh cho những đóng góp của ông phát triển công nghệ Đập trụ đỡ và Đập sà lan năm 2012.

  GS. TSKH. Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học
  GS.TSKH. Phạm Hồng Giang là một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Kết cấu và Công trình thủy lợi tại Việt nam. Ông nhận học vị khoa học cao nhất (TSKH) tại cộng hòa Séc năm 1989. GS. Phạm Hồng Giang từng giảng dạy môn ” Kỹ thuật số và Mô phỏng toán học kết cấu công trình” tại Đại học thủy lợi, Hà nội và là giáo sư thỉnh giảng tại một số Đại học ở châu Âu. Ông Giang từng là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý lĩnh vực thủy lợi tại Việt nam. Hiện GS. Phạm Hồng Giang là Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt nam (VNCOLD) và là Phó Chủ tịch Hội đập lớn thế giới (ICOLD)
  GS. TSKH Phạm Hồng Giang đã chỉ đạo và chủ trì nhiều dự án thủy lợi quan trọng tại Việt nam. Những đóng góp giá trị của ông trong lĩnh vực thủy lợi được đánh giá cao. GS. Giang còn được mời trình bày trong vai trò báo cáo chính tại nhiều hội thảo khoa học quốc tế tại Hoa kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc, Đức, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
  PGS. TS. Trịnh Công Vấn, Viện trưởng
  TS. Trịnh Công Vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các dự án phát triển thủy lợi nhờ việc tham gia tư vấn chuyên nghiệp các dự án thủy lợi trên 30 năm qua. Ông đã chủ trì và tham gia nhiều dự án thủy lợi bao gồm các dự án tưới, tiêu, quản lý rủi ro lũ lụt ở ĐBSCL. TS. Trịnh Công Vấn đã từng là Tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 2 (HEC2) trong thời gian từ 2003 đến 2008. Từ năm 2009, TS. Vấn chuyển sang công tác tại Trường Đại học Thủy lợi và được công nhận là Phó giáo sư công trình thủy lợi từ năm 2010. Mới đây, ông Vấn là phó Viện trưởng, Viện Thủy lợi và Môi trường (ĐHTL) đồng thời làm nhiệm vụ Trưởng ban điều hành chương trính đào tạo Cao học liên kết giữa ĐHTL (Việt Nam) và Đại học Liege (Bỉ).
  TS. Trịnh Công Vấn đã có nhiều công bố khoa học trong các tạp chí khoa học, các Hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài. Ông đã được mời trình bày báo cáo tại hội thảo Aquatera, Amsterdam (2009), Hội thảo quốc tế về xói lở và các giải pháp ứng phó tại Nhật bản (2009), Hội thảo tổ chức bởi Hội đập lớn thế giới tại Hà nội (2010), Hội thảo quốc tế về Châu thổ Việt nam và sự phát triển bền vững tại Nhật bản (2011). TS. Trịnh Công Vấn đã được trao giải nhì giải thưởng sáng tạo khoa học Việt Nam (VIFOTEC) năm 2002.