Geographical Impact of Dyke Measurement for Land Use on Flood Water in the Mekong Delta

  Gửi lên: 30/05/2016 10:38 Đã xem 195 Đã tải về 8

  LAND USE BASED FLOOD HAZARDS ANALYSIS FOR THE MEKONG DELTA

  Gửi lên: 30/05/2016 10:29 Đã xem 185 Đã tải về 4

  REDUCING FLOOD RISKS IN RURAL HOUSEHOLDS: SURVEY OF PERCEPTION AND ADAPTATION IN THE MEKONG DELTA

  Climatic Change
  DOI 10.1007/s10584-015-1416-0
  Received : 14 July 2014 / Accepted : 26 April 2015

  Gửi lên: 20/05/2015 13:27 Đã xem 294 Đã tải về 20

  Bài báo: Mô hình thử nghiệm giải pháp mềm bảo vệ bờ sông chống sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long

  Bài báo đã được đăng trên Tạp chí Tài nguyên nước của Hội thủy lợi Việt Nam

  Gửi lên: 12/05/2015 16:31 Đã xem 354 Đã tải về 52

  Bài báo: Đề xuất kế hoạch phát triển bền vững thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long

  Bài báo đã được đăng trên Tạp chí Tài nguyên nước của hội thủy lợi Việt nam.

  Gửi lên: 12/05/2015 16:27 Đã xem 359 Đã tải về 30

  Assessment of the effectiveness of flood adaptation strategies for HCMC

  Received: 18 December 2013 – Published in Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.: 17 January 2014; Revised: – Accepted: 27 April 2014 – Published: 6 June 2014

  Gửi lên: 12/05/2015 16:21 Đã xem 261 Đã tải về 10

  GEOSYNTHETIC-AIDED ADAPTATION AGAINST COASTAL INSTABILITY CAUSED BY SEA-LEVEL RISE

  GEOSYNTHETICS ASIA 2012
  5th Asian Regional Conference on Geosynthetics
  10 to 14 December 2012 | Bangkok, Thailand

  Gửi lên: 12/05/2015 16:06 Đã xem 252 Đã tải về 5

  Bài báo: Ứng dụng các bao cát sinh thái cho bảo vệ bờ sông, thí điểm bảo vệ bờ sông tại tỉnh Tiền Giang

  Bài báo đã được đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, số 45 tháng 06 năm 2014.
  Tóm tắt nội dung chính:

  Gửi lên: 05/05/2015 14:53 Đã xem 351 Đã tải về 43

  Bài báo: Xác định áp lực thủy động tác động lên cửa van cống kiểu cửa sập trục dưới

  Bài báo đã được đăng trên tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường số 45, tháng 06 năm 2014.
  Tóm tắt nội dung chính:

  Gửi lên: 05/05/2015 14:49 Đã xem 321 Đã tải về 9
   

  Giới thiệu

  Nhiệm vụ chính Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác...

   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  Môi Trường

  - Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giải pháp bền vững trong lĩnh vực môi trường
  - Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đổi mới có chi phí thấp , thân thiện với thiên nhiên để xử lý và bảo vệ môi trường...

  Công nghệ nước

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực cung cấp nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
          +Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình xử lý và cung cấp nước sạch phù hợp phục vụ cho nhân dân vùng lũ ĐBSCL...
         
  Thuỷ lợi

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực Thủy lợi:
            + Nghiên cứu quản lý tổng hợp rủi ro do lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn đối với ĐBSCL và các thành phố trong khu vực bao gồm ...