THỬ NGHIỆM GIẢI PHÁP MỀM ĐỂ BẢO VỆ BỜ BIỂN KHỎI SẠT LỞ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  THỬ NGHIỆM GIẢI PHÁP MỀM ĐỂ BẢO VỆ BỜ BIỂN KHỎI SẠT LỞ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bài báo trình bày kết quả thử nghiệm giải pháp mềm bằng thảm cát và ống cát để bảo vệ đoạn bờ biển
  sạt lở thuôc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền giang, thuộc khuôn khổ của đề tài KHCN cấp tỉnh Tiền
  giang “Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ bờ chống sạt lở và gây bồi để phát triển rừng ngập mặn
  tại khu vực cồn Cống, huyện Tân Phú Đông” do Viện đổi mới công nghệ thủy lợi Mekong chủ trì.
  Công trình được thử thách với tác động của sóng biển mùa gió chướng năm 2019-2020 cho thấy tính
  khả thi của giải pháp, có thể áp dụng bảo vệ chống sạt lở cho các đoạn bờ biển tương tự ở ĐBSCL.

  Gửi lên: 24/02/2021 10:26 Đã xem 6 Đã tải về 0
  TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHI PHÍ THẤP THÂN THIỆN VỚI TỰ NHIÊN ĐỂ XỬ LÝ SẠT LỞ, BẢO VỆ BỜ SÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHI PHÍ THẤP THÂN THIỆN VỚI TỰ NHIÊN ĐỂ XỬ LÝ SẠT LỞ, BẢO VỆ BỜ SÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  Bài báo trình bày tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch ở ĐBSCL và phân tích các giải pháp bảo vệ bờ đã và
  đang được áp dụng. Tác giả cũng trình bày kết quả áp dụng thành công giải pháp mềm có chi phí thấp để xử
  lý sạt lở bờ sông tại Tiền giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp đồng thời nêu lên những khó khăn khi
  áp dụng các giải pháp mới bảo vệ bờ sông tại Việt nam.

  Gửi lên: 24/02/2021 10:23 Đã xem 6 Đã tải về 1

  Geographical Impact of Dyke Measurement for Land Use on Flood Water in the Mekong Delta

  Gửi lên: 30/05/2016 10:38 Đã xem 213 Đã tải về 9

  LAND USE BASED FLOOD HAZARDS ANALYSIS FOR THE MEKONG DELTA

  Gửi lên: 30/05/2016 10:29 Đã xem 202 Đã tải về 4

  REDUCING FLOOD RISKS IN RURAL HOUSEHOLDS: SURVEY OF PERCEPTION AND ADAPTATION IN THE MEKONG DELTA

  Climatic Change
  DOI 10.1007/s10584-015-1416-0
  Received : 14 July 2014 / Accepted : 26 April 2015

  Gửi lên: 20/05/2015 13:27 Đã xem 313 Đã tải về 20

  Bài báo: Mô hình thử nghiệm giải pháp mềm bảo vệ bờ sông chống sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long

  Bài báo đã được đăng trên Tạp chí Tài nguyên nước của Hội thủy lợi Việt Nam

  Gửi lên: 12/05/2015 16:31 Đã xem 373 Đã tải về 54

  Bài báo: Đề xuất kế hoạch phát triển bền vững thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long

  Bài báo đã được đăng trên Tạp chí Tài nguyên nước của hội thủy lợi Việt nam.

  Gửi lên: 12/05/2015 16:27 Đã xem 378 Đã tải về 30

  Assessment of the effectiveness of flood adaptation strategies for HCMC

  Received: 18 December 2013 – Published in Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.: 17 January 2014; Revised: – Accepted: 27 April 2014 – Published: 6 June 2014

  Gửi lên: 12/05/2015 16:21 Đã xem 279 Đã tải về 10

  GEOSYNTHETIC-AIDED ADAPTATION AGAINST COASTAL INSTABILITY CAUSED BY SEA-LEVEL RISE

  GEOSYNTHETICS ASIA 2012
  5th Asian Regional Conference on Geosynthetics
  10 to 14 December 2012 | Bangkok, Thailand

  Gửi lên: 12/05/2015 16:06 Đã xem 273 Đã tải về 5

  Bài báo: Ứng dụng các bao cát sinh thái cho bảo vệ bờ sông, thí điểm bảo vệ bờ sông tại tỉnh Tiền Giang

  Bài báo đã được đăng trên Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường, số 45 tháng 06 năm 2014.
  Tóm tắt nội dung chính:

  Gửi lên: 05/05/2015 14:53 Đã xem 369 Đã tải về 45

  Bài báo: Xác định áp lực thủy động tác động lên cửa van cống kiểu cửa sập trục dưới

  Bài báo đã được đăng trên tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường số 45, tháng 06 năm 2014.
  Tóm tắt nội dung chính:

  Gửi lên: 05/05/2015 14:49 Đã xem 337 Đã tải về 9
   

  Giới thiệu

  Nhiệm vụ chính Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác...

   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  Môi Trường

  - Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giải pháp bền vững trong lĩnh vực môi trường
  - Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đổi mới có chi phí thấp , thân thiện với thiên nhiên để xử lý và bảo vệ môi trường...

  Công nghệ nước

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực cung cấp nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
          +Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình xử lý và cung cấp nước sạch phù hợp phục vụ cho nhân dân vùng lũ ĐBSCL...
         
  Thuỷ lợi

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực Thủy lợi:
            + Nghiên cứu quản lý tổng hợp rủi ro do lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn đối với ĐBSCL và các thành phố trong khu vực bao gồm ...