Viện Đổi mới công nghệ thủy lợi Mekong tập hợp các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường, bao gồm:

  -  Quản lý tổng hợp rủi ro thiên tai do lũ lụt và hạn hán.

  -  Các giải pháp bảo vệ bờ sông, bờ biển có chi phí thấp, thân thiện với thiên nhiên,

  -  Các giải pháp công trình trên sông lớn

  -  Các giải pháp chi phí thấp, thân thiện với thiên nhiên để xử lý và cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân vùng ngập lũ và vùng nước mặn ĐBSCL.

  -  Các giải pháp bảo vệ và giám sát môi trường

  -  Chia sẻ lợi ích trong bảo vệ môi trường toàn vùng.

   

  Giới thiệu

  Nhiệm vụ chính Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác...

   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  Môi Trường

  - Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giải pháp bền vững trong lĩnh vực môi trường
  - Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đổi mới có chi phí thấp , thân thiện với thiên nhiên để xử lý và bảo vệ môi trường...

  Công nghệ nước

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực cung cấp nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
          +Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình xử lý và cung cấp nước sạch phù hợp phục vụ cho nhân dân vùng lũ ĐBSCL...
         
  Thuỷ lợi

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực Thủy lợi:
            + Nghiên cứu quản lý tổng hợp rủi ro do lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn đối với ĐBSCL và các thành phố trong khu vực bao gồm ...