Đại biểu tham gia hội thảo

  Hội thảo quốc tế về Đảo nhân tạo giảm xâm nhập mặn - khái niệm và tính khả thi ứng dụng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

  Hội thảo quốc tế về Đảo nhân tạo giảm xâm nhập mặn - khái niệm và tính khả thi ứng dụng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, do nhóm các công ty tư vấn Hà lan dẫn đầu bởi Grontmij và Viện Đổi mới Công nghệ Thủy lợi Mekong, Việt Nam (MWI) tổ chức.

  Ứng dụng giải pháp mềm bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL (5/2014)

  Ứng dụng giải pháp mềm bảo vệ bờ sông ở ĐBSCL (5/2014)

  Trong khuôn khổ của đề tài khoa học cấp tỉnh Tiền giang, mô hình kết hợp Thảm cát và Bao cát sinh thái đã được nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm tại đoạn bờ sạt lở nghiêm trọng của kênh Nguyễn Văn Tiếp B, thuộc địa phận xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hoàn thành vào tháng 4 năm 2014.

   

  Giới thiệu

  Nhiệm vụ chính Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác...