♦ Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực Thủy lợi:

  − Nghiên cứu quản lý tổng hợp rủi ro do lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn đối với ĐBSCL và các thành phố trong khu vực bao gồm các công cụ hỗ trợ ra quyết định; các kế hoạch quản lý thiên tai với sự tham gia của cộng đồng…

  − Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đổi mới có chi phí thấp, thân thiện với thiên nhiên để bảo vệ bờ sông, bờ biển.

  ♦ Cung cấp các dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án đầu tư, khảo sát và thiết kế công trình thủy lợi; thẩm tra hồ sơ kỹ thuật, chuyển giao KHCN…
  ♦ Hỗ trợ công tác đào tạo đại học và sau đại học. Các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn. Tham gia và đồng tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế

   

  Giới thiệu

  Nhiệm vụ chính Viện Đổi mới công nghệ Thủy lợi Mekong được thành lập bởi Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) có nhiệm vụ nghiên cứu đổi mới công nghệ trong lĩnh vực Thủy lợi, Công nghệ nước và Môi trường phục vụ cho phát triển bền vững vùng châu thổ Mekong và các khu vực khác...

   LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  Môi Trường

  - Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và giải pháp bền vững trong lĩnh vực môi trường
  - Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp đổi mới có chi phí thấp , thân thiện với thiên nhiên để xử lý và bảo vệ môi trường...

  Công nghệ nước

  Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các giải pháp bền vững trong lĩnh vực cung cấp nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
          +Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình xử lý và cung cấp nước sạch phù hợp phục vụ cho nhân dân vùng lũ ĐBSCL...